Relaxačný kurz maľby

Ak sa Vás zima opýta, čo ste robili v lete, ako odpoviete? 

Najzmysluplnejšie je využiť svoj voľný čas na to, aby ste sa niečo naučili, vyskúšali a osvojili si nové zručnosti. Občianske združenie BODG/2014 pripravilo preto atraktívne, nenáročné výtvarné minikurzy pre všetkých, ktorí majú chuť spríjemniť si svoj čas relaxom a zaujímavou činnosťou. 

Relaxačný kurz maľby:

- maľba podľa pripravenej predlohy

- akryl, olejové farby

- šepsované plátno (40x50cm)

- občerstvenie

- meditačné oddychové cvičenie v pauzách

Trvanie: 

Hodinová sadzba je 10 eur , samostatné vzdelávanie je určené a vhodné napr. pre študentov, remeselníkov, ktorí si chcú svoje výrobky oživiť zaujímavou výtvarnou technikou a podobne.

Pre tých, ktorí spojiť relax s umením, ponúkame výhodné kurzové balíčky.

Mesačný kurz: 4 x 2 hodiny týždenne  (cena 70 eur)

Dvojtýždňový kurz: 2 x 2 hodiny týždenne (cena 35 eur)

Kurzy sa konajú podľa skupiniek (max 5 ľudí).

Pondelok až piatok od 17.30 do 19.30 hodiny  (Ak sa zapíšete do mesačného  kurzu, ktorý sa koná napr. v pondelok, tak ďalší termín bude vždy v pondelok a podobne).

V cene je zahrnuté plátno, farby, štetce, malé občerstvenie, odmena výtvarnému pedagógovi.

Nemusíte si teda do ateliériku priniesť nič, len svojich priateľov, dobrú náladu a chuť pracovať. 

OZ BODG/2014 číslo účtu: SK9311110000001276888009 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Viac informácií TU


Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.