Relaxačný kurz maľby

Ak sa Vás zima opýta, čo ste robili v lete, ako odpoviete? 

Najzmysluplnejšie je využiť svoj voľný čas na to, aby ste sa niečo naučili, vyskúšali a osvojili si nové zručnosti. Pripravil sme preto atraktívne, nenáročné výtvarné minikurzy pre všetkých, ktorí majú chuť spríjemniť si svoj čas relaxom a zaujímavou činnosťou. 

Relaxačný kurz maľby:

- maľba podľa pripravenej predlohy

- akryl, olejové farby

- šepsované plátno (40x50cm)

- občerstvenie

- meditačné oddychové cvičenie v pauzách

V cene je zahrnuté plátno, farby, štetce, malé občerstvenie, odmena výtvarnému pedagógovi.

Nemusíte si teda do ateliériku priniesť nič, len svojich priateľov, dobrú náladu a chuť pracovať. 

Kontakt: 0918700835, 0903 337 661

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.