Aj malé veci, ktoré robíme s nadšením, dokážu zmeniť náš život.

Keramika a obrazy

Zelený ateliér

Moja tvorba je najviac zo všetkého experimentom, hľadačstvom a poznávaním, predovšetkým poznávaním seba vo vzťahu k výtvarnému materiálu a jazyku. Je to tvorba nesmierne rozmanitá, hrubé vrstvy farby v obrazoch využívam takmer ako hlinu, z ktorej samotnej neskôr modelujem svoje predstavy. Ľudia ma poznajú ako novinárku, reportérku, pozorovateľku vecí a diania okolo seba. Výtvarný prejav sa však pred mnohými rokmi hlboko integroval do môjho života a odvtedy v tomto mimoslovnom, ale symbolicky bohatom výrazovom médiu glosujem svet, v ktorom sa pohybujem. 

          Kto nechápe tvoje slová, nevidí ani tvoju krásu.

               

PipiBels keramika a obrazy